Mechatro domestic service
Domestic Service

Tokyo office
Tokyo office Tokyo office
142-3 Ohaza Shinko Iruma-shi Saitama 358-0055
TEL:+81-4-2931-1810 / FAX:+81-4-2931-1811
Ota sales office
Ota sales office
1557 Iiduka-cho Ota-shi Gunma 373-0817
TEL:+81-276-48-6911/ FAX:+81-276-48-6917
Fukushima  sales office
Fukushima sales office
6-116 Gozenminami Koriyama-shi Fukushima 963-0209
TEL:+81-24-905-0122/ FAX:+81-24-905-0124
Nagano sales office
Nagano sales office
1-10-3 Ote Suwa-shi Nagano 392-0026
TEL:+81-266-57-3980 / FAX:+81-266-58-7721
Sendai sales office
Sendai sales office
6-1 Shimizukoji Wakabayashiku Sendai-shi Miyagi 984-0075
TEL:+81-22-796-8219/ FAX:+81-22-796-8229
Chubu office
Chubu office
2-3-1 Neura-cho Miyoshi-shi Aichi 470-0217
TEL:+81-561-36-9380/ FAX:+81-561-36-1118
Hamamatsu sales office
Hamamatsu sales office
219 Nakano Iwata-shi Shizuoka 438-0053
TEL:+81-538-21-3631 / FAX:+81-538-21-3633
Osaka office
Osaka office Osaka office
7-10-37 Senrioka Settsu-shi Osaka 566-0001
TEL:+81-6-6378-6500 / FAX:+81-6-6378-6531
Hokuriku sales office
Hokuriku sales office
2-5-27 Hikosan-cho Kanazawa-shi Ishikawa 920-0901
TEL:+81-76-233-2126 / FAX:+81-76-223-5696
Okayama sales office
Okayama sales office
935-1 Nakashima Kurashiki-shi Okayama 710-0803
TEL:+81-86-441−5255/ FAX:+81-86-441−5565
Kyusyu office
Kyusyu office Kyusyu office
315-2 Kamisokoino Nakama-shi Fukuoka 809-0003
TEL:+81-93-245-3611 / FAX:+81-93-245-6521
Hiroshima sales office
Hiroshima sales office
2-16-17 Umita-cho Une Aki-Gun Hiroshima 736-0005
TEL:+81-82-824-7350 / FAX:+81-82-824-7351
Tokyo repair factory
Tokyo repair factory
480 Kamifujisawa Iruma Saitama 358-8555
TEL:+81-4-2962-6928 / FAX:+81-4-2962-7005
Kyusyu repair factory
Kyusyu repair factory
2-3 Kitakukioka Maeda Yahata-Higashiku Kitakyusyu-shi 805-0058
TEL:+81-93-288-4433 / FAX:+81-93-288-4434
Yukuhashi repair factory
Yukuhashi repair factory
2-13-1 Nishimiyaichi Yukuhashi-shi Fukuoka 824-0031
TEL:+81-930-23-7074 / FAX:+81-930-25-9246